Barnas Fredspris

 

Barnas Fredspris ble startet i år 2000 av Kari Thomassen og hennes klasse på Borge skole. Det hele startet med at noen fra klassen ble invitert til utdelingen av Nobels Fredspris i Oslo. Ut fra dette oppdaget de at det ikke var noen organisasjoner som ble drevet av barn. Dette ville de gjøre noe med.

Reisebrev KEYNYA

En opplevelse for livet

vi er en gjeng på fire som nå er i Kenya. Vi er engasjerte medlemmer i organisasjonen Barnas Fredspris. Barnas Fredspris er en selvstendig organisasjon som de siste 19årene har hjulpet med skoler i noen av de fattigste strøkene i verden. De fleste skolene ligger i Kenya og det er derfor vi er her nå.

ReisebreV MANILA

En varm og god velkomst

Da vi landet i Manila måtte vi gjennom mange sikkerhetskontroller. Tora ble stoppet og ble fratatt passet sitt, fordi de mente at hun var for ung til å reise uten foreldrene sine, fordi hun er under 15 år. Vi måtte betale 500kr for å få tilbake passet og få henne med inn i landet

Hvordan startet Barnas Fredspris?

Barnas Fredspris ble startet i år 2000 av Kari Thomassen og hennes klasse på Borge skole. Det hele startet med at noen fra klassen ble invitert til utdelingen av Nobels Fredspris i Oslo. Ut fra dette oppdaget de at det ikke var noen organisasjoner som ble drevet av barn. Dette ville de gjøre noe med, og Kari tok kontakt med ordfører Elisabeth Nilsen. Hun var svært positiv og behjelpelig med å starte organisasjonen, og det første møtet ble holdt på hennes kontor i rådhuset høsten 2000.

Porsgrunn hadde nå en helt uavhengig organisasjon som ble drevet av barn og for barn. Barnas Fredspris skulle samle inn penger til barn i andre land som trengte skolegang. Å være uavhengig var svært viktig. Det skulle være plass til alle uansett tro, politisk tilhørighet og sosial status. Det ble også bestemt at det skulle være en øvre aldersgrense på 18 år. Styret består av barn i alderen 10-18 år. De har med seg 2-3 voksne veiledere. Det er bare barna som har stemmerett.

Prosjekter

KENYA

Siden 2003 har skolegang i offentlige skoler vært gratis. Mange familier har ikke råd til å betale for skoleuniformer og eksamensavgift og da kan ikke barna gå på skolen. Ofte trenger foreldrene at barna hjelper til med å tjene til livets opphold.

Filippinene

På Filippinene er det skole-rett slik som i Norge. Det er slik at man ikke automatisk følger sin klasse aldersmessig. Du går i den klassen som er på samme faglig nivå som deg. Dette gjelder særlig de fattigste som ikke har fått mulighet til å starte tidlig på skolen.

Årsberetning 2021

2021 ble også et pandemiår. Dette reduserte mulighetene for aktiviteter på skolene til støtte for oss, og hindret oss også i å besøke Kenya og Manila for å følge opp prosjektskolene våre der.

Kari og kokka

Siste innlegg

Vipps #72110

Innsamlingskonto: 2670 41 61440

Kontakt oss