Styrets arbeid

 

Hvordan jobber styret?

Styret består av elever fra de ulike skolene i Porsgrunn. Disse er i alderen 10-18 år. Det er gratis å være medlem av Barnas Fredspris.

Vi har en leder, nestleder og sekretær. Disse blir valgt på årsmøtet og de må være under 18 år. Vi har en voksen kasserer, samt to voksne veiledere. Regnskapet blir revidert av statsautorisert revisor.

Styret 2023-2024:

Leder: Victoria Berget

Nestleder: Andrea Engh

Sekretærer: Amelia Klevjer Walton og Ella Holmberg

Samarbeidet med skolene fungerer slik:

Det er et prinsipp at skoleelevene i Porsgrunn skal vite hvem de samler inn penger til og helt konkret hva pengene går til. Da må de også få noe kunnskap om landet, hvordan det er å være barn der og hvordan skolegangen er. Å lære om barns rettigheter er naturlig i denne sammenhengen. Skoleelevene får også vite om pengene har kommet fram og om de har blitt brukt slik det var tenkt.

Oppfølgingsreiser

Hvert år reiser to styremedlemmer sammen med to voksne for å besøke prosjektene. Vi snakker med elever, lærere og rektor på den enkelte skole. Vi ser på hvordan pengene har blitt brukt og kan etterspørre ting vi lurer på. Det er helt avgjørende at vi kan ha denne tette kontakten. Vi tar bilder som vi kan vise på skolene i Porsgrunn når vi kommer tilbake. Alle skolene som ønsker det, kan få besøk av oss i etterkant av en oppfølgingsreise. Da får de høre hva styremedlemmene som har vært på reise har opplevd og sett. Dette får de både via bilder og fortelling. Slik får alle skoleelevene i Porsgrunn et innblikk og en tilbakemelding på det arbeidet de har gjort på sin skole i Porsgrunn. Porsgrunnselevene ser og lærer at det nytter å hjelpe, og at deres innsats faktisk har utgjort en forskjell for noen i et annet land. Vårt motto, -Barn hjelper barn-, blir dermed levendegjort.

Slike reiser blir utlukkende finansiert ved støtte fra kommunen, bedrifter og andre organisasjoner samt en egenandel fra de som reiser.

Innsamlede midler går i sin helhet til prosjektene.

Bevilgningsmøtet

Styret innhenter ønsker fra de ulike prosjektene om hva som det er størst behov for akkurat nå. En gang i året har vi et bevilgningsmøte hvor det blir avgjort hvor mye penger hvert prosjekt skal få. Styremedlemmene må da diskutere og veie de ulike behovene og bevilge ut fra hvor mye penger vi har.

Informasjonsmøtet

Hvert år blir elevrådene ved alle skolene i Porsgrunn invitert til et informasjonsmøte i bystyresalen. Her forteller vi om de ulike prosjektene og om hvordan vi arbeider. Dette møtet er et fint møte mellom vårt styre og de ulike elevrådene. Det er åpent for å stille spørsmål etter at vi har presentert oss og vårt arbeid. Dette møtet er ofte inngangen til å bli med i styret.

Kommunen har spandert pizza og brus på alle frammøtte.

Årsmøte

I mars hvert år har vi årsmøte hvor regnskap og årsberetning blir lagt fram og godkjent. Her har vi også valg til de ulike rollene i styret som leder, varaleder og sekretær.

Styremøter

Vi har styremøter ca en gang pr måned. På disse møtene får vi høre nytt om prosjektene, vi planlegger ulike aktiviteter som for eksempel loddsalg, skolebesøk, skolearrangementer, lager avis og brosjyre.

Kontakt oss