Årsberetning 2021

 

Årsberetning 2021

Styret 2021 har bestått av:

Leder: Mina Andreassen
Nestleder: Marte Brubakken
Varaleder: Tora Østevik Lindland
Sekretær: Emilie Svenkesen og Bente Hagen
Kasserer: Odd-Reidar Thomassen
Stifter og skolekontakt: Kari Thomassen
Medlemmer: Emilie Svenkesen, Pernille Løkling, Astrid Bøgeberg Lilleaas, Darwin Saidi, Teodor Karoliussen Kjendalen, Mathilde Kristiansen, Ella Bjønnes, Andrea Traaholt Engh, Victoria Berget, Lamis Abunajem, Emilie Aleksandra Klemmetsen, Haily Møgle
Statsautorisert revisor: Per Svenkesen
Medlemsskoler: Myrene skole, Grønli skole, Tveten skole, Heistad Barneskole, Klevstrand skole

2021 ble også et pandemiår. Dette reduserte mulighetene for aktiviteter på skolene til støtte for oss, og hindret oss også i å besøke Kenya og Manila for å følge opp prosjektskolene våre der.

Det har vært vanskelig å avholde møter, men vi har hatt fire styremøter i løpet av året. Et på våren og tre på høsten. Vi hadde også en sommeravslutning i hagen til Kari. Juleavslutningen måtte vi avlyse pga mye smitte i kommunen.

I oktober hadde vi et foreldremøte, hvor vi fortalte om arbeidet vårt og informerte om loddsalget.

I juni hadde vi sommeravslutning i hagen hos Kari og Odd Reidar. Det ble en fin ettermiddag med grilling, is og konkurranser.

Jubileet måtte vi nok en gang avlyse.  Vi har fått 25 000,-kroner fra Sparebankstiftelsen for å arrangere en jubileumsmiddag på Ælvespeilet. Vi har fått lov til å omdisponere disse pengene til et jubileumsløp for alle barneskolene i Porsgrunn. Vi skal også ha en mindre middag på Ælvespeilet. Noe av pengene kan også brukes til å lage materiell til skolene i Porsgrunn eller oppdatere hjemmesiden vår.

Det har kommet inn noe mindre penger i 2021. Myrene skole og Klevstrand skole klarte å gjennomføre sine arrangementer, og det er vi svært takknemlige for. Vi har hatt et jubileumslotteri som ga en del penger. Vi har noen enkeltpersoner støtter oss månedlig og noen som har gitt engangsbeløp.

Porsgrunn Arbeiderparti, Frimurerne i Skien, Porsgrunn Rotary og ODDs Ballklubb’s A-lag har støttet oss.

Fra Norsk Tippings grasrotfond har vi mottatt tre innbetalinger på til sammen kr. 10 678.-.

Vi har vært så heldige at vi fikk en bunad til utlodning. Vi fikk også to sett med mariusgenser, lue, pannebånd og strømper til utlodning. Dette loddsalget ga oss ca. 65 000,-kr netto.

Inntektene våre i 2021 ble kroner 141 851 på tross av pandemien og dette er vi godt fornøyd med.

I 2020 hadde vi ikke bevilgningsmøte, så det var derfor viktig for oss å dele ut noe penger til prosjektene våre i år. Vi hadde avstemming på Messager, og ble enige om at hver skole skulle få 200,- kroner pr elev. Vi ble også enige om at den enkelte skole skulle disponere pengene slik de selv synes var best. Vi er stolte av at vi har delt ut kr. 232 000 til prosjektene våre i Kenya og Manila.

Vi har hatt kontakt med de fleste skolene i Kenya og med Mamas(Filippinene) her i Norge. I Kenya åpnet skolene igjen i januar 2021. Skolene i Ogiek og på Arereson har mistet endel elever blant annet  pga dårlig økonomi. Skolen i Amboseli sliter også økonomisk. Eco Moyo har klart seg bra gjennom pandemien, og det har også skolene på Jans Academy. På Filippinene er skolene fortsatt stengt. De håper å kunne åpne skolene sine i mai.

Aktivitet:

  • Vi har hatt 4 møter i styret, samt sommeravslutning.
  • Foreldremøte
  • Jubileumslotteri
  • Foredrag i Rotary, Porsgrunn

Statsautorisert revisor Per Svenkesen har revidert regnskapet, og hadde ingen bemerkninger.

Vi håper og tror på et aktivt og interessant år for Barnas Fredspris i 2022.

Styret i Barnas Fredspris

Kontakt oss