Historien

 

Hvordan startet Barnas Fredspris?

Barnas Fredspris ble startet i år 2000 av Kari Thomassen og hennes klasse på Borge skole. Det hele startet med at noen fra klassen ble invitert til utdelingen av Nobels Fredspris i Oslo. Ut fra dette oppdaget de at det ikke var noen organisasjoner som ble drevet av barn. Dette ville de gjøre noe med, og Kari tok kontakt med ordfører Elisabeth Nilsen. Hun var svært positiv og behjelpelig med å starte organisasjonen, og det første møtet ble holdt på hennes kontor i rådhuset høsten 2000.

Porsgrunn hadde nå en helt uavhengig organisasjon som ble drevet av barn og for barn. Barnas Fredspris skulle samle inn penger til barn i andre land som trengte skolegang. Å være uavhengig var svært viktig. Det skulle være plass til alle uansett tro, politisk tilhørighet og sosial status. Det ble også bestemt at det skulle være en øvre aldersgrense på 18 år. Styret består av barn i alderen 10-18 år. De har med seg 2-3 voksne veiledere. Det er bare barna som har stemmerett.

Det er også en voksen kasserer og regnskapet blir revidert av en statsautorisert revisor.

Det ble innledet et samarbeid med Redd Barna som fant tre prosjekter som kunne være aktuelle å støtte. Disse ble godt presentert slik at styret i Barnas Fredspris kunne velge et prosjekt. Dette prosjektet ble det som fikk Barnas Fredspris. Det ble imidlertid et stort savn å ikke få vite hvordan det gikk med prosjektet og om pengene ble brukt godt.

Etter hvert ble det bestemt at Barnas Fredspris ville finne sine egne prosjekter og ha all kontakt med disse selv. Det ble innledet et samarbeid med Interfelk og Prosjekt gatebarn i Kenya. Dette ble først drevet av Anne og hennes mann, Walter, og senere kom Jan Kristensen fra Porsgrunn med i dette arbeidet sammen med Anne. De drev mange skoler og hadde et stort hjerte for at barn som var foreldreløse eller vokste opp med rus, HIV og andre sykdommer skulle få et skoletilbud. Mer om deres arbeid finnes her https://www.prosjektgatebarn.no/interfelk.

I 2014 innledet vi et samarbeid med Mamas hope of heaven på Filippinene. Dette er også en stødig organisasjon med lang erfaring via Rakel Trovi fra Langesund og hennes utrettelige arbeid for de fattigste i Manila. Mer om denne organisasjonen kan du finne her https://mamachildren.org/.

Opp igjennom tidene har Barnas Fredspris også støttet prosjekter i blant annet Bolivia, Nepal, Uganda og Albania.

Våre viktigste samarbeidspartnere er skolene Porsgrunn og vi samarbeider også godt med kommunen. Disse skolene har vi gjennom årene hatt et samarbeid med: Borge skole, Myrene skole, Tveten skole, Montessoriskolen i Bergsbygda, Montessoriskolen på Sandøya, Heistad skole, Stridsklev skole, Klevstand skole og Grønli skole.

Kontakt oss