KENYA

 

Utdanning i Kenya

Siden 2003 har skolegang i offentlige skoler vært gratis. Mange familier har ikke råd til å betale for skoleuniformer og eksamensavgift og da kan ikke barna gå på skolen. Ofte trenger foreldrene at barna hjelper til med å tjene til livets opphold.
Selv for dem som har mulighet til å gå på den offentlige skolen, er kvaliteten ofte så dårlig at de ikke får gode resultater på avgangseksamen. Derfor er det et stort antall elever som ikke fortsetter på secondary school. De blir da overlatt til å være hjemme og skaffe seg arbeid. Dette er et stort problem i Kenya.

Interfelk education center Nyalenda i byen Kisumu

Skolen er en dagskole. Elevene er fra 3-4 år og oppover. Skolen ligger inne i et slumområde som heter Nyalenda. Slum er et stort boområde hvor det bor mange mennesker. Det er tett mellom husene som ofte er bygget av enkle materialer. Skolen gir skolegang og utdanning til elever som vanskelig kunne gått på en vanlig offentlig skole. Elevene får mat på skolen.

Skolen er det største bygget i slummen. På samme område er det også en helsestasjon. Elevene på skolen får helsehjelp her.

ECD skolen i Kisumu

Dette er en førskole for fattig barn og gatebarn. Elevene er fra 3-4 år og opp til ca 8 år. De får bo på skolen og lærer grunnleggende ferdigheter både skolemessig og generell livsmestring. Dette er ting de må lære før de kan begynne på en vanlig grunnskole.

Skolen er det største bygget i slummen. På samme område er det også en helsestasjon. Elevene på skolen får helsehjelp her.

Jan’s pentecostal academy i nasjonalparken Amboseli

På denne skolen går det barn i alderen 4 til ca 12 år. Skolen er for masaier- stammen. På skolen går det ca 200 barn. De fleste av dem bor i området rundt skolen, ofte i boaer. Noen bor litt lengre unna. Skolen ligger ute på savannen. Den har ikke innlagt strøm, men har et lite solcelleanlegg. Det har også vært vanskelig å ha brønnvann inne på skoleområdet, da elefantene kan oppsøker slike vannkilder.

Jan’s Kibogy academy, Ogiek

Skolen ligger 2400 meter over havet. Den ble bygget for barn fra Ogiekstammen. Dette var den siste stammen som kenyanske myndigheter fordrev fra boplassen sin. Skogen de bodde i skulle hugges og stammen måtte flyttes. Ingen av de hadde noen gang gått på skole eller vært en del av det vanlige kenyanske storsamfunnet. Skolen ble en viktig plass for barna, særlig fordi de fikk et måltid mat hver dag.
I dag er skolen gjort om til en internatskole hvor det bor gatebarn fra byen Eldoret. I tillegg bor noen av elevene bor fortsatt hjemme hos sine foreldre og er på skolen på dagtid.

Arereson education centre i Kiisi

Denne skolen er bygget og drevet av Davis Ogaro. Han så at flere barn ikke kunne gå på skolen fordi foreldrene ikke hadde råd til skoleuniformer og skolemateriell. Han kjøpte en tomt og ryddet den for så å bygge en enkel skolebygning. I dag har skolen fått nye klasserom og et godt toalettanlegg. Det går ca 200 elever på denne skolen nå. 

Eco Moyo i Kelifi

Denne skolen ble startet av Lindsay Sanner fra Sandøya. Hun jobbet på et barnehjem i Mombasa og så behovet for at barna skulle få skolegang. Hun fikk etter hvert kjøpt en tomt et godt stykke på utsiden av Mombasa. Her har hun bygget opp en skole for lokalbefolkningen. Hun har også internat for noen elever fra Mombasa. Lindsay har et godt samarbeid med for eksempel Arkitekthøyskolen og NTNU. De har tegnet og bygget alle bygningene som tilhører skolen. For mer informasjon se her

Motherland Academy

Skolen ligger i kommunen Embu under fjellet Mount Kenya. Den ble startet av John Mbiti og hans kone Anastasia i 2020. De startet med å bygge et klasserom og har som mål å bygge flere klasserom etter hvert som behovet er der. De er opptatt av å ha et tilbud til både funksjonsfriske barn og barn med spesielle behov.

Kontakt oss